Tiếng Anh Dành Cho Doanh Nghiệp

Hiện nay, chúng tôi có hai hình thức đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp: Đào tạo tiếng Anh theo chương trình chọn lọc và Đào tạo tiếng Anh theo yêu cầu:

1. Đào tạo theo chương trình chọn lọc:

+ Tiếng Anh dành cho cấp QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC
+ Tiếng Anh thương mại
+ Luyện nghe nói Tiếng Anh cấp tốc
+ Luyện thi các chứng chỉ Tiếng Anh Toeic, Toefl, Ielts, B1, B2, A1, A2….

2. Đào tạo theo yêu cầu:

Với 100% Giáo viên nước ngoài hoặc Giáo viên Việt Nam sẽ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. Giáo trình được xây dựng riêng biệt cho từng ngành nghề, cấp độ theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp, giúp người học nhanh chóng nắm bắt và sử dụng tiếng Anh dễ dàng.Quy trình kiểm soát chất lượng được thực hiện bài bản từ: kiểm tra Đầu vào (Placement test), theo sát từng học viên trong quá trình học đến báo cáo đánh giá cuối kỳ nhằm đảm bảo sự tiến bộ của mỗi học viên trong suốt khóa. Thông báo cho Doanh nghiệp tình hình học tập của nhân viên trong suốt khóa học.